HOLLO – BLAST Junior

Urządzenie podłącza się do standardowej piaskarki w miejsce dyszy. Mieszanka ścierniwa i powietrza jest kierowana na końcówkę rozpraszającą, która powoduje skierowanie ścierniwa na wewnętrzne powierzchnie czyszczonej rury. Urządzenie jest wyposażone w cztery podwójne pierścienie o różnych średnicach, które po zamocowaniu na korpusie urządzenia powodują ustalenie położenia w osi rury. Końcówka rozpraszająca oraz tulejki są wykonane z węglika wolframu. Fabrycznie urządzenie jest wyposażone w krótką lancę rurową, umożliwiającą czyszczenie rur do długości 1025mm. Do piaskowania dłuższych odcinków rur należy zastosować przedłużenie z rury 3/8”. Używane ścierniwo musi być dobrze przesiane i suche. Można używać wszystkich popularnych rodzajów ścierniwa (z wyjątkiem tlenku aluminium i węglików krzemu), choć miękki piach daje mierne efekty.

WSPÓŁPRACUJEMY