Zawory Sterujące

Zawór RMS-2000
Zawór Combo
RMM-50
Zawory sterujące umożliwiają zdalne uruchamianie oczyszczarek bez konieczności podchodzenia do maszyny. Operator ze stanowiska pracy przez naciśnięcie Dźwigni RLX / (RLX-E dla sterowania elektropneumatycznego) znajdującej się przy dyszy steruje pracą oczyszczarki włącz wyłącz, Operator przez naciśnięcie dźwigni uruchamia proces oczyszczania, a przez zwolnienie dźwigni wyłącza oczyszczarkę, automatycznie następuje dekompresja zbiornika.

WSPÓŁPRACUJEMY