Uszczelki

Zawór zasypu ścierniwa (grzybek)
Uszczelka zaworu zasypu ścierniwa
Rurka gumowa do zaworu SGV
Uszczelka CQG-25 do CQP-1
Uszczelka CQG-32 do CQP-2
Uszczelka CQG do CFT 5/4
Uszczelka NW-25 do NHP-1, NHP-2
Uszczelka NW-32 do NHP-1, NHP-2
Korek dźwigni RLX-III

WSPÓŁPRACUJEMY